آزمون USMLE
آزمون های بین المللی

آزمون USMLE چیست؟

آزمون USMLE که مخفف (United States Medical Licensing Examination) است، آزمونی است سراسری و ۳ مرحله‌ای که توسط برد تخصصی آمریکا برگزار می‌شود. آزمون USMLE توانایی و مهارت‌های بالینی متقاضیان را برای تشخیص بیماری‌ها مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

فهرست