1 / 1

ارسال حواله درهم به امارات

مدارک مورد نیاز جهت ارسال حواله:

جهت ارسال حواله نیاز به مشخصات کامل حساب بانک گیرنده میباشد.

در حال حاضر کارمزد ارسال حواله های درهم برای مبالغ کمتر از ۱۰۰۰۰۰ درهم ۵۰ درهم میباشد.

Emirates NBD Bank , Mashreq Bank , National Bank of Abu Dhabi (NBAD) , Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) , Emirates Islamic Bank , RAKBANK

تایم ارسال حواله درهم کمتر از ۲۴ میباشد.