حواله بین المللی
حوالهحواله swiftحواله وسترن یونیون

حواله پول بین المللی چیست؟

حواله پول در واقع انتقال پول از حساب بانکی شما به حساب بانکی،‌ شخص، ‌ادارات و… در عرصه‌ی بین المللی است. انتقال پول به صورت بین‌المللی قابل انجام است. البته به دلیل تحریم‌های موجود در کشور ایران حواله پول به خارج از کشور و به حساب‌های بین‌المللی کمی پیچیده است اما طبیعی است که غیر ممکن نیست.

فهرست