آلت کوین
ارز دیجیتال

آلت کوین چیست؟

آلت کوین نیز همانند بیت کوین یک ارز رمزپایه است. بسیاری از متخصصان این ارزها را بیت کوینی دیگر از لحاظ قوانین پایه‌ی شبکه‌های ارزهای رمزپایه می‌شناسند.

فهرست